โครตรอน กรุ๊ป ใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญในเครื่องชั่ง

โครตรอน กรุ๊ป ใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญในเครื่องชั่ง

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ บริษัท โครตรอน กรุ๊ป จำกัด ส่วนที่ใช้ เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องชั่งโครตรอน Krotron เทคโนโลยี เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญภายในเครื่อง ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ สามารถทราบว่าเครื่องไหนเหรียญเต็ม ทำให้ประหยัดค่าเดินทางไปเก็บเพิ่มขึ้นเยอะ ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ในบางเครื่องเหรียญเต็มแต่ไม่ได้เก็บเหรียญ สามารถวางแผนการจัดเก็บเหรียญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More