เซ็นทรัล กับ ที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking)

เซ็นทรัล กับ ที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking)

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ส่วนที่ใช้ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เทคโนโลยี Ultrasonic sensor ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ไฟ LED ประจำแต่ละที่จอดรถ จอแสดงผล LED ประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าเห็นจำนวนรถที่จอดรถว่างในแต่ละชั้นได้ทันที เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรภายในอาคารจอดรถ ลดเวลาในการหาที่จอดรถ ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันในการวนหาที่จอดรถ มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More