ม.สุรนารี ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องคลังยา

ม.สุรนารี ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องคลังยา

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยสุรนารี ส่วนที่ใช้ ห้องคลังยาของมหาวิทยาลัยสุรนารี เทคโนโลยี เซ็นเซอร์ควบคุณอุณหภูมิ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ตรวจสอบอุณหภูมิได้ตลอดเวลาจากมือถือ มีแจ้งเตือนเมื่อความชื้นห้องยามีมากเกินไป มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More