ม.สงขลาใช้เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศและเช็คได้ตลอดเวลา

ม.สงขลาใช้เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศและเช็คได้ตลอดเวลา

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนที่ใช้ หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และภูเก็ต เทคโนโลยี Smart Environment Monitoring Smart Water Management ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ คอยติดตามสภาพแวดล้อม และระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆ วางแผนป้องกันน้ำท่วม เพิ่มความปลอดภัยของประชากรในจังหวัด
Read More