ม.ขอนแก่น นำเซ็นเซอร์แก้ปัญหาขยะล้นตามมหาวิทยาลัย

ม.ขอนแก่น นำเซ็นเซอร์แก้ปัญหาขยะล้นตามมหาวิทยาลัย

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ใช้ ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยี Smart Trash Bin ตรวจสอบปริมาณขยะเต็มและกลิ่นของขยะได้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ แก้ไขปัญหาขยะล้นถังก่อนถึงรอบเวลาจัดเก็บ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ เป็นการดูแลทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้สะอาดสวยงาม
Read More