สถานที่

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ใช้

สถานที่จอดรถ

เทคโนโลยี

  1. Smart Lighting
  2. Smart Tracking
  3. Mobike
  4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  5. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. ประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นจากไฟถนนที่ไม่มีรถผ่าน และหรี่ไฟได้ตามที่ตั้งเวลา
  2. สามารถทราบหลอดไฟที่ไม่ทำงานได้ โดยไม่ต้องเดินตรวจ
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าง่ายขึ้น
  4. มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน