กล้องสแกนใบหน้า (Face Recognition)

กล้องสแกนใบหน้า (Face Recognition)

By IoT กับธุรกิจในไทย

ในปัจจุบันกล้องสแกนใบหน้า ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน วันนี้จึงอยากจะนำเสนอบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง บริษัท จีเนียส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things คือการเชื่อมต่อทุกสิ่ง โดยการเอาเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในธุรกิจของคุณ เช่น การอ่านค่ามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟ, ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าความชื้น, ค่าของเสียในน้ำ…

Read More
ม.สงขลาใช้เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศและเช็คได้ตลอดเวลา

ม.สงขลาใช้เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศและเช็คได้ตลอดเวลา

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนที่ใช้ หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และภูเก็ต เทคโนโลยี Smart Environment Monitoring Smart Water Management ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ คอยติดตามสภาพแวดล้อม และระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆ วางแผนป้องกันน้ำท่วม เพิ่มความปลอดภัยของประชากรในจังหวัด
Read More
ม.สุรนารี ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องคลังยา

ม.สุรนารี ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องคลังยา

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยสุรนารี ส่วนที่ใช้ ห้องคลังยาของมหาวิทยาลัยสุรนารี เทคโนโลยี เซ็นเซอร์ควบคุณอุณหภูมิ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ตรวจสอบอุณหภูมิได้ตลอดเวลาจากมือถือ มีแจ้งเตือนเมื่อความชื้นห้องยามีมากเกินไป มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Smart City

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Smart City

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนที่ใช้ ไม้กั้นรถหน้าประตูทางเข้าหอพักนักศึกษา,ไฟถนน, ล็อคเกอร์ฟิตเนส เทคโนโลยี Smart License Plate ตรวจสอบรถที่ได้รับอนุญาตจอด Smart Lighting ปรับแสงหรี่ได้ตามโซนและเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว Smart Locker เก็บของและรับของจากรหัสพาสเวิร์ด ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้น 50% จากไฟถนน 5,000 ดวง สามารถทราบหลอดไฟที่ไม่ทำงานได้ โดยไม่ต้องเดินตรวจ เพิ่มความปลอดภัยของหอพักนักศึกษามากขึ้น จัดการพื้นที่จอดรถหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
Read More
ม.ขอนแก่น นำเซ็นเซอร์แก้ปัญหาขยะล้นตามมหาวิทยาลัย

ม.ขอนแก่น นำเซ็นเซอร์แก้ปัญหาขยะล้นตามมหาวิทยาลัย

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ใช้ ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยี Smart Trash Bin ตรวจสอบปริมาณขยะเต็มและกลิ่นของขยะได้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ แก้ไขปัญหาขยะล้นถังก่อนถึงรอบเวลาจัดเก็บ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ เป็นการดูแลทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้สะอาดสวยงาม
Read More
เซ็นทรัล กับ ที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking)

เซ็นทรัล กับ ที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking)

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ส่วนที่ใช้ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เทคโนโลยี Ultrasonic sensor ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ไฟ LED ประจำแต่ละที่จอดรถ จอแสดงผล LED ประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าเห็นจำนวนรถที่จอดรถว่างในแต่ละชั้นได้ทันที เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรภายในอาคารจอดรถ ลดเวลาในการหาที่จอดรถ ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันในการวนหาที่จอดรถ มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More
ปตท. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ การ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป ต ท.) ส่วนที่ใช้ ท่อนำส่งก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยี เซ็นเซอร์วัดแรงดันท่อ (Pressure Sensor) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแรงดันท่อได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อให้งานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เมื่อค่าคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็รู้และแก้ปัญหาได้ทันที มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More
Property Perfect ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย Smart

Property Perfect ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย Smart

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อสังหาริมทรัพย์ ส่วนที่ใช้ สถานที่จอดรถ เทคโนโลยี Smart Lighting Smart Tracking Mobike ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นจากไฟถนนที่ไม่มีรถผ่าน และหรี่ไฟได้ตามที่ตั้งเวลา สามารถทราบหลอดไฟที่ไม่ทำงานได้ โดยไม่ต้องเดินตรวจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าง่ายขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More
โครตรอน กรุ๊ป ใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญในเครื่องชั่ง

โครตรอน กรุ๊ป ใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญในเครื่องชั่ง

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ บริษัท โครตรอน กรุ๊ป จำกัด ส่วนที่ใช้ เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องชั่งโครตรอน Krotron เทคโนโลยี เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญภายในเครื่อง ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ สามารถทราบว่าเครื่องไหนเหรียญเต็ม ทำให้ประหยัดค่าเดินทางไปเก็บเพิ่มขึ้นเยอะ ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ในบางเครื่องเหรียญเต็มแต่ไม่ได้เก็บเหรียญ สามารถวางแผนการจัดเก็บเหรียญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More
ปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างโรงงานอัจฉริยะ

ปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างโรงงานอัจฉริยะ

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ใช้ เครื่องจักร และกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน เทคโนโลยี มี Pervasive Network เชื่อมต่อ Sensor, ผู้ใช้งาน และทุกระบบ Application ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างทั่วถึงและปลอดภัย ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงด้วยข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ และสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ตลอดเวลา เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ฝึกอบรมทักษะของพนักงานและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร...
Read More