สถานที่

บริษัท โครตรอน กรุ๊ป จำกัด

ส่วนที่ใช้

เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องชั่งโครตรอน Krotron

เทคโนโลยี

  1. เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญภายในเครื่อง
  2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  3. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. สามารถทราบว่าเครื่องไหนเหรียญเต็ม ทำให้ประหยัดค่าเดินทางไปเก็บเพิ่มขึ้นเยอะ
  2. ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ในบางเครื่องเหรียญเต็มแต่ไม่ได้เก็บเหรียญ
  3. สามารถวางแผนการจัดเก็บเหรียญได้อย่างมีประสิทธิภาพ