สถานที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนที่ใช้

หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และภูเก็ต

เทคโนโลยี

  1. Smart Environment Monitoring
  2. Smart Water Management
  3. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  4. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. คอยติดตามสภาพแวดล้อม และระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆ
  2. วางแผนป้องกันน้ำท่วม
  3. เพิ่มความปลอดภัยของประชากรในจังหวัด