สถานที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ใช้

ไม้กั้นรถหน้าประตูทางเข้าหอพักนักศึกษา,ไฟถนน, ล็อคเกอร์ฟิตเนส

เทคโนโลยี

 1. Smart License Plate ตรวจสอบรถที่ได้รับอนุญาตจอด
 2. Smart Lighting ปรับแสงหรี่ได้ตามโซนและเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว
 3. Smart Locker เก็บของและรับของจากรหัสพาสเวิร์ด
 4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
 5. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

 1. ประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้น 50% จากไฟถนน 5,000 ดวง
 2. สามารถทราบหลอดไฟที่ไม่ทำงานได้ โดยไม่ต้องเดินตรวจ
 3. เพิ่มความปลอดภัยของหอพักนักศึกษามากขึ้น
 4. จัดการพื้นที่จอดรถหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มอบความสะดวกแก่ผู้ใช้ ให้สามารถดูสถานะของตู้ได้ พร้อมระบบล็อกดิจิทัล
 6. ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. ระบบบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
 8. ยกระดับคุณภาพชีวิตนักศึกษาง่ายและสะดวกขึ้น
 9. มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน