ในปัจจุบันกล้องสแกนใบหน้า ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน วันนี้จึงอยากจะนำเสนอบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง บริษัท จีเนียส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things คือการเชื่อมต่อทุกสิ่ง โดยการเอาเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในธุรกิจของคุณ เช่น การอ่านค่ามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟ, ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าความชื้น, ค่าของเสียในน้ำ และอื่น ๆ รวมถึงส่งข้อมูลแบบreal time ผ่าน application เพื่อให้รู้ผลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส การทำงานที่อัจฉริยะ การส่งข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มรายรับได้อีกด้วย เรารับปรึกษาทั้งงานเล็กจนไปถึงงานใหญ่ สามารถปรึกษาก่อนได้ว่าใช้เทคโนโลยี Iot ร่วมกับธุรกิจคุณได้ อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ครบวงจร ธุรกิจในเครือของบริษัท เปิดกิจการด้าน GPS มานานกว่า 8 ปี และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการออกแบบระบบเครือข่าย Network และความปลอดภัยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

กล้องตรวจจับใบหน้าจะเป็นที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ไม่ว่าจะใช้บันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) เครื่องควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ระบบสแกนใบหน้าหาผู้ร้าย ผู้ก่อการร้ายในสนามบิน สถานีขนส่งและสาธารณะทั่วไป อาคารส่งสถานที่ราชการ ธนาคาร บริษัท ตู้ ATM ฯลฯเพราะเทคโนโลยีการสแกนใบหน้า ที่เหมือนการถ่ายรูปหน้าคน มาเปรียบเทียบรายละเอียดของใบหน้ากับฐานข้อมูล รูปหน้าของผู้ร้ายอย่างรวดเร็ว ด้วยคุณประโยชน์ที่กล่าวในมานั้นทำให้ในปัจจุบันประเทศที่พัฒนา แล้วมีการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าไว้ในบริเวณที่สาธารณะในตัวเมือง เช่น ตามสี่แยก ห้างสรรพสินค้า ที่ชุมชน จนผู้ร้าย ผู้ก่อการร้ายไม่สามารถใช้สถานที่สาธารณะได้ ทำให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น เทคโนโลยีเครื่องสแกนใบหน้าทำงานโดยการถ่ายวีดีโอภาพซึ่งจะเหมือนการถ่ายรูป 25 ภาพต่อวินาที ระบบจะนำภาพใบหน้าที่ชัดที่สุดมาวิเคราะห์วัดระยะระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดกระบอกตา ขนาดจมูก ปาก กราม ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางไบโอเมตริกส์เปรียบเทียบกับส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะจากการเก็บข้อมูล รูปของบุคคลที่เก็บไว้ในหลักฐานข้อมูลโดยทำเป็น template บอกระยะห่างของส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าไว้อย่างละเอียด เครื่องสแกนใบหน้าชนิดที่ต้องการความแม่นยำสูง จะมีการทำตารางที่ถี่มากบนใบหน้าผู้ถูกตรวจสอบโดยทำเป็นtemplateให้รู้ถึงระยะห่างของส่วนต่าง ๆ ของหน้า

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า หรือ face Recognition คือระบบการตรวจหาใบหน้าของมนุษย์และปรับภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ กรอบจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ถูกตรวจจับ และโฟกัส สี และค่าการวัดแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกด้วยคุณภาพแบบ HD เทคโนโลยีการบีบอัดจะจัดสรรความจุของข้อมูลให้ลดลง ระบบจดจำใบหน้า หรือ face Recognition ถูกนำมาใช้งานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งในด้านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยทั่วไประบบรู้จำใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) หากสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iotgenius.co