1
1

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท จีเนียส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจรและรับปรึกษาธุรกิจที่ต้องการก้าวล้ำนำสมัยโดยการใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่ประจำ ทุกวัน หรือทุกเดือน และแสดงผลบนหน้าจอมือถือได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้หากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่ต้องรอคนไปจดในรอบเดือนถัดไป และได้ข้อมูลที่ละเอียดมาวิเคราะห์ต่อได้ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในระยะยาว สามารถควบคุมมิเตอร์น้ำไฟ ให้เปิดปิดได้เองเมื่อไม่มีการใช้งาน หรือธุรกิจที่ต้องการความทันสมัย สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เป็นเทคโนโลยีที่ smart ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้น

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things คือการเชื่อมต่อทุกสิ่ง โดยการเอาเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาช่วยในธุรกิจของคุณ เช่น การอ่านค่ามิเตอร์ต่างๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟ, ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าความชื้น, ค่าของเสียในน้ำ และอื่นๆ รวมถึงส่งข้อมูลแบบreal time ผ่าน application เพื่อให้รู้ผลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส การทำงานที่อัจฉริยะ การส่งข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มรายรับได้อีกด้วย เรารับปรึกษาทั้งงานเล็กจนไปถึงงานใหญ่ สามารถปรึกษาก่อนได้ว่าใช้เทคโนโลยี Iot ร่วมกับธุรกิจคุณได้ยังไงบ้าง

อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีต่างๆ ครบวงจร ธุรกิจในเครือของบริษัท เปิดกิจการด้าน GPS มานานกว่า 8 ปี และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการออกแบบระบบเครือข่าย Network และความปลอดภัยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย และมีทีมงานที่เคยพัฒนาระบบให้กับ Google Maps มาร่วมสร้างซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าได้ล้ำสมัยกว่าคู่แข่งไปอีกก้าวหนึ่งเสมอ

ใครที่ควรใช้บริการเรา

บริษัทที่อยากลดต้นทุนรายจ่ายในระยะยาว

บริษัทที่อยากใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ล้ำสมัยกว่าคู่แข่ง

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ระบบเปิดปิดอัติโนมัติ

เช่น ตรวจเช็คและควบคุมน้ำ, ไฟ และสั่งปิดในบางเดือนที่ไม่ได้ใช้

ธุรกิจที่ต้องตรวจค่าต่างๆ อยู่เสมอ

เช่น อุณหภูมิ, ระดับความชื้น, ค่า ph และค่ามาตรฐานต่างๆ รวมถึงวัดระดับของเสีย ว่าควรเรียกรถมาเก็บเมื่อใด

เราทำอะไรให้ธุรกิจของคุณ

ให้คำปรึกษา

มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และแนะนำเทคโนโลยี iot เชื่อมต่อกับธุรกิจท่าน

พัฒนาและดูแลระบบซอฟท์แวร์

โลกเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีระบบซอฟท์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างล้ำหน้าเสมอ

หาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์กับองค์กรของคุณ

เรามีเครือข่ายพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ ที่พร้อมจะช่วยเหลือธุรกิจแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

การแก้ปัญหา โซลูชั่นต่างๆ

เมืองอัจฉริยะ, ที่จอดรถ

IOT

 • ลดความสว่างไฟถนน เมื่อไม่มีรถวิ่งผ่าน
 • ตรวจสอบแขกที่เข้ามาหาเจ้าของบ้านว่าถูกบ้านหรือไม่
 • เจ้าของบ้านสามารถยืนยันว่าแขกมาถึงบ้านจริง โดยไม่ต้องประทับตรา
 • ตรวจสอบการใช้ปริมาณไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟ
 • ตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำที่ผิดปกติ เพียงลดค่าใช้จ่าย
 • ปิดการใช้งานที่แสงสว่างที่ไม่จำเป็น หากไม่มีการเคลื่อนไหว
 • ตรวจวัดปริมาณถังขยะ แจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็ม
 • ตรวจวัดอุณหภูมิ สภาพอากาศ ของหลายๆพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล สิ่งแวดล้อม มลภาวะ

การผลิต, พลังงาน, การคมนาคม

IOT

 • ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH)
 • แจ้งเตือนเมื่อถังขยะ มีขยะเต็มถัง
 • ตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟในโรงงาน แบบเรียลไทม์
 • ตรวจวัดปริมาณการไหลของเหลว น้ำเสียในโรงงาน
 • แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ ความชื้นเกิน
 • แจ้งเตือนเมื่อมีเครื่องจักรใช้ไฟเกินที่กำหนด
 • แจ้งเตือนเข้า Email หรือ Line
 • เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และดูสถิติการเปลี่ยนแปลง
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หาสาเหตุปัญหา

งานบริการด้านสุขภาพ

IOT

 • วัดความชื้นห้องยา
 • วัดความชื้นห้องผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย
 • แจ้งเตือนเมื่อความชื้นห้องยาเกิน
 • แจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยออกนอกโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบจำนวนครั้งที่เปิดปิดประตูห้องผู้ป่วยได้
 • แสดงอัตราการเต้นหัวใจของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติ
 • วัดจำนวนการพลิกตัวบนเตียงผู้ป่วย
 • ตรวจจับการเคลื่อนไหวของห้องที่เก็บของสำคัญ
 • แจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือของผู้ป่วย เมื่อใกล้หมด
 • มีปุ่มฉุกเฉินเคลื่อนที่ให้ผู้ป่วยพกพา

IOT

 • แจ้งเตือน Email หรือ Line เมื่อรถเข้ามายังพื้นที่ที่กำหนด
 • รู้ตำแหน่งการวิ่งรถ แบบเรียลไทม์
 • แจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกเส้นทาง
 • รู้สถานะของสินค้า
 • รู้ตำแหน่งของสินค้าว่าอยู่ตำแหน่งใด ใน Warehouse
 • ค้นหาสินค้าเจอได้ง่าย

IOT

 • รู้ตำแหน่งนักเรียนอยู่ส่วนใดของโรงเรียน
 • แจ้งเตือนเมื่อนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน นอกเวลาอันสมควร
 • แจ้งเตือนผู้ปกครองและคุณครู เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน
 • บันทึกเวลาเข้า-ออกของนักเรียน
 • แจ้งเตือน SMS ฉุกเฉินถึงผู้ปกครอง เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถทำการสอนได้
 • บุตรหลานเดินทางปลอดภัย ผู้ปกครองสบายใจ